ลาวปิดทั้งด่านฯ สามเหลี่ยมทองคำ ด่านฯ บ้านมอมห้ามคนจีน พม่าเข้าออก

Loading...


******จากกรณีที่มีประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับสถานการณ์ของประเทศจีน เมื่อวันที่ 27 มกราคม เพจ ข่าวชาวบ้าน Thai TV Social ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ลาวปิดทั้งด่านฯ สามเหลี่ยมทองคำ ด่านฯ บ้านมอมห้ามคนจีน-พม่าเข้าออก สามเหลี่ยมทองคำ สปป ลาวปิดด่านสากลสามเหลี่ยมทองคำ ด่านฯ บ้านมอม ริมฝั่งแม่น้ำโขง ห้ามคนจีน พม่าเข้าออกไม่มีกำหนด

คณะกรรมการกำกับเขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงบ่อแก้วได้มีหนังสือเสนอต่อเจ้าแขวงบ่อแก้ว รวมถึงแผนกสาธารณสุขแขวง คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ และด่านสากลสามเหลี่ยมทองคำเมื่อวันที่ 26 มค ให้ปิดด่านสากลสามเหลี่ยมทองคำและด่านบ้านมอม ห้ามคนสัญชาติจีนและพม่าเดินทางเข้าออกผ่านด่านทั้ง 2 แห่งชั่วคราว จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโพสต์ดังกล่าวลาวปิดด่านฯลาวปิดทั้งด่านฯ สามเหลี่ยมทองคำ บ้านมอม คนจีนพม่าเข้าออก ด่านสากลในหนังสือระบุถึงสาเหตุที่ต้องปิดด่านชั่วคราว

โพสต์ดังกล่าวภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำเป็นเมืองที่สร้างขึ้นใหม่ เต็มไปด้วยโรงแรมและแหล่งบันเทิงครบวงจร เปิดรับนักท่องเที่ยวจากจีนโดยเฉพาะ คนที่ทำงานกับกิจการต่างๆ ในเขตเศรษฐกิตพิเศษฯ ส่วนใหญ่เป็นคนจีน ที่เหลือเป็นคนลาวและไทย ส่วนแรงงานก่อสร้างส่วนมากเป็นชาวพม่า

ขอบคุณ ข่าวชาวบ้าน Thai TV Social

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

Loading...
Powered by Blogger.