#เนื้อนาบุญโดยแท้! เผยภาพบอกเหตุผล ทำไม พระแซม ถึงไปบวชไกลถึงอินเดีย แค่เห็นก็อิ่มบุญแล้ว!(ชมภาพ)

Loading...


หลังจากที่พระแซม หรือพระยุรนันท์ ยุตฺตมนฺโพธิ หรือยุรนันท์ ภมรมนตรี อดีตพระเอกและอดีตส.ส.ชื่อดัง ซึ่งอุปสมบทและอยู่ระหว่างปฏิบัติธรรม วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุศินาคาร์ รัฐอุตตร ประเทศอินเดีย วันนี้ทีมงานสยามนิวส์มีภาพล่าสุด ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าทำไมท่านต้องดั้นด้นไปบวชไกลถึงอินเดีย เนื่องจากอินเดีย เป็นประเทศที่มีการแบ่งชนชั้นกันอย่างชัดเจน ทำให้คนที่รวยก็รวยล้น คนที่จนก็จน ติดดินไม่มีคนสนใจ ซึ่งในพระพุทธศาสนาแล้ว จุดประสงค์ของการบวชคือออกจากทุกข์ แต่ก่อนที่เราจะออกจากทุกข์ไปได้ เราต้องสำผัสให้ถึงความทุกข์นั้นเสียก่อน

ซึ่งอุปสมบทและอยู่ระหว่างปฏิบัติธรรม วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุศินาคาร์ รัฐอุตตร ประเทศอินเดีย พร้อมด้วยกัลยาณมิตร ร่วมเป็นเจ้าภาพมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้ยากไร้ชาวเมืองกุสินารา จำนวน 210 ผืน

ทั้งนี้ พระครูสมุห์สงกรานต์ กิตฺติวํโส พระธรรมทูตวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เป็นนำเดินทางไปมอบให้กับชาวบ้านที่ยากไร้ ที่ขาดแคลนผ้าห่มในถิ่นทุรกันดาร ห่างจากวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ 10 กิโลเมตร

ในฤดูของแห่งความหนาวเย็น ในช่วงนี้อุณหภูมิ 5 องศา ทั้งผู้ชรา เด็ก และผู้พิการ ที่มีบ้านเรือนสร้างด้วยดินเหนียว สร้างด้วยใบหญ้าคามาเป็นบ้านเรือน ใช้คลุมความหนาวเย็นแก่สมาชิกในครัวเรือน

บ้างบ้านนำฟางที่เสร็จจากการเก็บเกี่ยวมาเป็นที่ปูนอน เห็นแล้วก็สงสารและน่าเวทนายิ่ง

นี่แหละครับเนื้อนาบุญแห่งพระพุทธศาสนา ละทิ้งความสุขสำผัสความทุกข์ ออกจากบ้านที่เคยสบายสำผัส ความลำบาก จนกลายเป็นปัญญาที่จะปล่อยวางได้ในที่สุด

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

Loading...
Powered by Blogger.