#ให้เป็นล้านก็ไม่ขาย!! พบลูกวัวมีลักษณะเด่น 5 อย่างครบที่แสดงถึงคุณสมบัติ พญาวัว ก่อนเจ้าของลั่นคำขาด!!! ขอเลี้ยงดูไว้ตลอดชีวิต

Loading...เป็นข่าวฮือฮากันในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ว่า ได้มีแม่วัวพันธ์แคระเป็นวัวพันธุ์บรามันซึ่งได้ผสมพันธ์กับพ่อวัวที่มีความพิเศษมี 5 ขา ได้ออกลูกมามีลักษณะพิเศษที่มีลักษณะเป็นพญาวัว ซึ่งมีเพียง 1 ในล้านหรืออาจจะในหลายล้านที่จะพบได้ ซึ่งลูกวัวตัวนี้เป็นลูกวัวที่เกิดในฟาร์มของนายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ อำเภอตระกาลพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีผู้สื่อข่าวได้ไปตรวจสอบพบว่ามีลูกวัวลักษณ์เด่นที่คนโบราณได้บอกกล่าวต่อกันมาจริง โดยลูกวัวดังกล่าวมีความพิเศษคือลักษณะเด่น 5 อย่างครบตามที่โบราณกล่าวขานกันมาคือความเด่นข้อที่ 1.ขากำไร คือ ขาขาวตั้งแต่กีบเท้าขึ้นไปทั้งสี่ข้าง 2หน้าแด่น คือ หน้าด่างเป็นรูปใบโพธิ์ 3 หางดอก คือ หางขาว 4ปากคาบแก้ว คือ ปากขาวจมูกขาวและ5ตะโหนกด่าง เป็นลักษณะที่มีเฉพาพญาวัวตามความเชื่อโบราณซึ่งได้บอกไว้ว่าหากบ้านไดมีวัวหรือควายตกลูกมาเป็นลักษณะดังกล่าว ต้องเลี้ยงดูให้ดี ห้ามซื้อขาย กินเนื้อแต่สามารถใช้แรงงานได้ เป็นสัตว์ที่ให้คุณกับเจ้าของ ต้องเลี้ยงกันจนกว่าจะตายกันไปข้าง

เมื่อตายแล้วต้องถลกหนัง/เขา ถวายวัด เพื่อทางวัดจะใช้หุ้มกลองเพล หรือเสียดายเก็บเขาไว้ดูต่างหน้าที่บ้านก็ได้ หลังจากที่ประชาชนทราบข่าวว่ามีพญาวัวเกิดขึ้นในฟาร์มแห่งนี้ได้มีการเดินทางมาดูพญาวัวกันอย่างต่อเนื่อง ส่วนทางด้านนายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ เจ้าของพญาวัวกล่าวว่า ลูกวัวตัวนี้ที่เกิดที่ฟาร์มของตนเอง ถือว่าเป็นเรื่องของความโชคดีที่จะเกิดขึ้นภายในครอบครัว ซึ่งตนเองจะไม่ขายวัวตัวนี้จะเลี้ยงจนถึงอายุขัยของเขา เพราะพญาวัวที่มีลักษณะครบทั้ง 5 อย่างนี้มีน้อยมาก เป็น 1 ในล้านที่จะมีให้เห็น โดยเฉพาะใบหน้าของวัวตัวนี้เป็นรูปของใบโพธิ์น้อยนักจะมีที่เคยเห็นมาจะเป็นสีขาวไม่เป็นรูปใบโพธิ์อย่างนี้ ลูกวัวตัวนี้มีอายุ 10 วัน ซึ่งได้ตั้งชื่อพญาวัวตัวนี้ชื่อว่า เพรช นอกจากจะมีวัวตัวนี้แล้วยังมีวัวอีกหลายตัวที่ตนเองซื้อมาเลี้ยงดูส่วนใหญ่เป็นวัวที่เกิดมาลักษณ์พิเศษเช่นน วัวแคะ วัวที่มี 5 ขา และวัว 6 ขา ส่วนใหญ่วัวพวกนี้จะไปซื้อมาจากตลาดนัดโคกระบือ ซื้อมาเพื่อจะเลี้ยงดูให้เขามาชีวิตที่ยืนยาวไม่ถูกฆ่า ดังนั้นที่ฟาร์มของตนเองจึงมีวัวและควายที่มีลักษณะพิเศษนี้อยู่เป็นจำนวนมากพ่อพญาวัว 5 ขาแม่พญาวัว วัวแคะ

สวยมาก

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

Loading...
Powered by Blogger.