หลวงพี่อุเทนเผย!! วันพระจันทร์สีเลือดส่งผลแรงวต่อ 4 ราศี พร้อมแนะคาถาแก้ เตรียมรับมือไว้เลย

Loading...เนื่องจากวันนี้ 31 ม.ค. 61 ประเทศไทยจะมีปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงสามารถชมได้ทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่หลังพระอาทิตย์ตกดินซึ่งไม่บ่อยครั้งที่ปรากฏการณ์ จันทรุปราคา บลูมูน และซูเปอร์มูน เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันซึ่งดวงจันทร์ทั้งสามจะเกิดขึ้นพร้อมกันแบบนี้ และนี่นับเป็นครั้งแรกในรอบ 152 ปี โดยเป็นเดือนพิเศษที่ดวงจันทร์ใกล้โลก มีบลูมูนคือจันทร์เต็มดวง 2 ครั้ง พร้อมเห็นพระจันทร์สีอิฐ หรือจันทรุปราคาเต็มดวงที่เกิดจากดวงอาทิตย์, โลก, ดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในระนาบเดียวกัน ทำให้เกิดเงาของโลกบดบังดวงจันทร์เต็มดวง และจะเห็นดวงจันทร์สีอิฐ

และเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี้ก็ทำให้หลายคนนั้นตื่นตกใจกันและทางเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ได้เผยว่า ปรากฏการณ์นี้ยังส่งผลถึงดวงดาวอื่นๆ โดยเฉพาะดวงของทั้ง 4 ราศี ได้แก่

ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่าง 14 เม.ย.-14 พ.ค.

ราศีตุล ผู้ที่เกิดระหว่าง 18 ต.ค.-16 พ.ย.

ราศีมังกร ผู้ที่เกิดระหว่าง 15 ม.ค.-12 ก.พ.

ราศีกรกฎ ผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ค.-16 ส.ค.

ให้ระวังความเศร้าหมอง ความเครียด ความขุ่นมัว ไม่พอใจ หรือการทะเลาะเบาะแว้ง ให้มากๆ และยังบอกวิธีการแก้อีกว่า

คู่มือปฏิบัติในวันพระจันทร์สีเลือด (31 ม.ค.)1.ผู้ที่เกิด 4 ราศี ได้แก่ ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่าง 14 เม.ย.-14 พ.ค./ราศีตุล ราศีตุล ผู้ที่เกิดระหว่าง 18 ต.ค.-16 พ.ย./ราศีมังกร ผู้ที่เกิดระหว่าง 15 ม.ค.-12 ก.พ./ราศีกรกฎ ผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ค.-16 ส.ค.ห้ามตาก หรือ จ้องพระจันทร์ในวันพระจันทร์สีเลือด (31 ม.ค.)

2.สวดบท บทสวดภาณจันทร์ทั้งหมด 12 จบ ในคืนวันที่ 31 มี.ค 61

3. บทสวดเร่ิมว่า กินนุ สันตะระมาโน วะ ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ. สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะ คาถาภิคีโตมะหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ. (จบ)

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

Loading...
Powered by Blogger.