#ห้ามพลาดเด็ดขาด!! มีแค่วุฒิ ม.3/ม.6 ก็สามารถเป็นครูได้ เพียงแค่ทำตามขั้นตอนนี้เท่านั้น โอกาสดีๆมาถึงแล้ว (รายละเอียด)

Loading...สวัสดีครับ วันนี้ทีมงานสยามนิวส์จะพาท่านผู้ชมมาพบกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี กันครับ เมื่อล่าสุดนี้ ทางเขตได้ประกาศเปิดสอบพนง.ครูพี่เลี้ยง โดยไม่ต้องมีวุฒิครู มีแค่วุฒิม.3 หรือ ม.6 ขึ้นไปทุกสาขา ให้เงินเดือน 10,430บาท อีกทั้งยัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย อีกด้วย โอ้โหโอกาสดีมากๆ ชาวพี่น้องจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเฮแน่นอน ยังไงเราไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ด้านล่างนี้เลย

รายละเอียดดังนี้

พนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ
ชื่อตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง
อัตราว่าง 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง อำเภอพระแสงค่าตอบแทน

– คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท

– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิม.6 หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิม.ต้น หรือเทียบเท่า อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ 11,280.- บาท

– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ป.กศ.สูง) และอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิม.6 หรือไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิม.3 หรือเทียบเท่า อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ 13,010.- บาท

– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิม.6 อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ 13,800.- บาท

สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ เขต 3 ระหว่างวันที่ 18-24 ธันวาคม 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190

โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

Loading...
Powered by Blogger.