นับเป็นบุญที่ได้เห็น! เจ้าชายลามะน้อยภูฏาน 3 ชันษา ทรงระลึกชาติได้ 800 ปี เสด็จเยือนไทยไทย ขึ้นสักการะภูเขาทอง

Loading...วันที่ 31 ม.ค. สมเด็จพระราชินีอาชิ เชริง เป็ม วังชุก พระมาตุจฉาใน สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก แห่งภูฏาน พร้อมด้วยพระธิดา และรินโปเชลามะน้อย เจ้าชายราชวงศ์ภูฏาน เสด็จฯ ไปยังวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยมีพระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร รับเสด็จสำหรับ รินโปเชลามะน้อย เป็นเจ้าชายราชวงศ์ภูฏาน ชันษา 3 ปี เป็นพระโอรสของเจ้าหญิง พระธิดา ของสมเด็จพระราชินีอาชิ เชริง เป็ม วังชุก มีความสามารถในการระลึกชาติได้ โดยลามะน้อย เมื่อครั้งเสด็จเยือน มหาวิทยาลัยนาลันทา ประเทศอินเดีย ทรงจำได้ว่า เมื่อ 824 ปี ก่อน ทรงเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ และทรงจำสถานที่ต่างๆ ได้อย่างแม่นยำแม้แต่ห้องเรียนของพระองค์เอง

โอกาสนี้ สมเด็จพระราชินีอาชิ เชริง เป็ม วังชุก พระมาตุจฉาใน สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก แห่งภูฏาน พร้อมด้วยพระธิดา และรินโปเชลามะน้อย เสด็จขึ้นไปสักการะบูชา พระบรมสารีริกธาตุ ณ บรมบรรพต ด้วย

ขอบคุณที่มา วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

Loading...
Powered by Blogger.