#เตือนภัยพิบัติ!! แผ่นดินไหวพม่า 13 ระลอก แตะระดับ 5.9 กระทบถึงไทย ตึก กทม.รับรู้แรงเขย่าได้ เฝ้าระวังเขื่อนขนาดใหญ่ในประเทศไทย

Loading...


นอกเหนือสภาพความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่สร้างความแปลกประหลาดใจให้กับผู้คน ทั้งจากอากาศหนาวที่เกิดขึ้้นในสหรัฐอเมริกาและหลายเมืองใหญ่ทั่วโลก ล่าสุดกับเหตุการณ์ระทึกขวัญอย่างแผ่นดินไหว ก็ลามบานปลายมาถึงประเทศไทยแล้ว ถึงขั้นอาคารสูงหลายแห่งในกทม.รับรู้แรงเขย่าได้

ทั้งนี้เมื่อเวลา 01.46 น. ของวันที่ 12 ม.ค. 2561 กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศ เกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณประเทศพม่า จุดศูนย์กลำงอยู่ที่ละติจูด 18.39 องศาเหนือ ลองจิจูด 96.06 องศาตะวันออก ขนาด 5.9 ความลึก 10 กิโลเมตร ทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประณ ๒๒๔ กิโลเมตรได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวบริเวณ จังหวัดเชียงใหม่ และ อาคารสูงในกรุงเทพมหำนคร หำกมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไป

อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่าในรอบหลายชั่วโมงที่ผ่านมา ทางสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ได้บันทึกค่าตัวเลขแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เวลา 01.26 น. ถึง 05.43 น. พบว่ามีตัวเลขแตกต่างกันจากต่ำสุดที่ขนาด 3.2 -5.9 ทำให้อาจต้องมีการเฝ้าระวังเขื่อนขนาดใหญ่ในประเทศไทยด้วย ว่าจะมีผลกระทบต่อแรงสั่นสะเทือนครั้งนี้หรือไม่

ขอบคุณที่มา กรมอุตุนิยมวิทยา

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

Loading...
Powered by Blogger.