อดลุ้นเลย!!!! "ยิ่งลักษณ์" โล่งอก ป.ป.ช. มติเอกฉันท์ไม่ฟ้องคดีกรณีไม่เปิดเผยราคากลาง!!

Loading...

วันนี้ ( 7 ต.ค.) นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ในการให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ในระบบข้อมูลทางอิเลคทรอนิคส์เพื่อให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบได้ ว่า ที่ประชุม ป.ป.ช.มีมติเอกฉันท์ให้ข้อกล่าวหาตกไป จากการไต่สวนข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ส่อว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542


ทั้งนี้ ยังพบว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รัฐบาลยิ่งลักษณ์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 มีมติว่า ให้กระทรวงคลังไปหารือกับ ป.ป.ช.เพื่อหาแนวทางตอบสนองมาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริตให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล และ ป.ป.ช.จากนั้น ครม.จึงมีมติวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางที่กระทรวงคลังเสนอ โดยหน่วยงานใดมีความพร้อมให้ดำเนินการทันที ส่วนหน่วยงานใดที่ไม่มีความพร้อมให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ ครม.มีมติเห็นชอบ จึงยังรับฟังไม่ได้ว่า มีการกระทำความผิด ถือว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูล

ที่มา:tnews.co.th

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

Loading...
Powered by Blogger.