ยกมือท่วมหัว!!! "ปาฏิหาริย์หลวงปู่เพ็ง" (พระอรหันต์แห่งเมืองศรีลำดวน) จากดินแดนอีสานใต้ หลังละสังขารสรีระไม่เน่าเปื่อย สาธุๆ

Loading...


"พระครูโสภณจันทรังสี" หรือ "หลวงปู่เพ็ง จันทรังสี"


เจ้าอาวาสวัดบ้านละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ปัจจุบันสิริอายุ 93 ปี รวมมรณ หลวงปู่เพ็ง ได้ละสังขารเมื่อเวลา 08.26 น. ของวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ปัจุบันสรีระของหลวงปู่เพ็งไม่เน่าเปื่อย

หลวงปู่เพ็ง มีนิสัยสันโดษ เรียบง่าย ท่านเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่อ้วน โสภโณ แห่งวัดบ้านโนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ พระเกจิอาจารย์ดังแห่งยุคปี พ.ศ.2500 ของจังหวัดศรีสะเกษ

รุ่นเดียวกับหลวงปู่มุม แห่งวัดปราสาทเยอ เป็นศิษย์ร่วมอาจารย์กับหลวงปู่สังข์ สุริโย วัดนากันตรม และหลวงปู่ประสาร อรหปัจจโย วัดโนนผึ้ง ปัจจุบันวัตถุมงคลของท่านมีหลายรุ่น ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์มากมาย

นามเดิมว่า นายเพ็ง พละศักดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2466 เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของบ้านละทายโดยกำเนิด เป็นบุตรคนที่สองของนายผาง นางคำตา พละศักดิ์ มีพี่น้องร่วมสายโลหิต 7 คน ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ นอกจากบิดามารดาได้เสียชีวิตไปแล้ว ฐานะทางครอบครัวของพ่อแม่ในอดีตจัดอยู่ในฐานะปานกลาง อาชีพหลักทำนา ทำสวน ทำไร่ เหมือนชาวชนบทในท้องถิ่นทั่วไปครั้งเมื่อปี พ.ศ.2484 ได้เข้ารับราชการเป็นครูประชาบาล ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านอาลัย ต.จาน อ.กันทรา รมย์ จ.ศรีสะเกษ เป็นครั้งแรกในชีวิต อยู่ได้ไม่นานก็ลาออก ปี พ.ศ.2485 เข้ารับราชการเป็นครู ครั้งที่ 2 โดยได้บรรจุเป็นครูโรงเรียนบ้านสำอาง อ.ธาราปริวัติ เมืองนครจำปาศักดิ์ จากนั้นก็อำลาชีวิตฆราวาส เมื่อปี พ.ศ.2486 ก้าวเข้าสู่ทางธรรมบวชเป็นพระภิกษุจวบจนทุกวันนี้

จากการได้สัมผัสชีวิตในความเป็นครูมาก่อน ครั้นมาอุปสมบทภายใต้ร่มเงาพระพุทธสาสนา ทำให้ท่านมีความสนใจในการศึกษาเล่าเรียนในพระธรรมวินัย จึงมุ่งสู่สำนักพระธรรมวินัยวัดปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เป็นสำนักแรก ต่อมาได้ไปศึกษาสำนักพระธรรมวินัยวัดบ้านนาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี และได้ไปศึกษาคัมภีร์มูลกัจจายน์จากสำนักพระอุปัชฌาย์อ้วน โสภโณ ที่วัดบ้านโนนค้อ ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ จนแตกฉานในหนังสือลาว ไทย ขอม ท้ายสุดสอบได้นักธรรมเอก จนได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านโคกสะอาด อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ และเป็นเจ้าคณะตำบล และเป็นอุปัชฌาย์ตำบลโนนค้อ เขต 2 ในเวลาต่อมา


ในระหว่างครองสมณศักดิ์เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านโคกสะอาด และพระอุปัชฌาย์ตำบลโนนค้อ เขต 2 อยู่นั้น ท่านได้นำชาวบ้าน สร้างอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิ ห้องน้ำ ห้องส้วม พัฒนาวัดจนสำเร็จเรียบร้อย นอกจากเสนาสนะดังกล่าวแล้ว ท่านยังได้นำชาวบ้านโคกสะอาดสร้างทำนบ ถนนหนทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านหลายสายให้ได้ไปมาติดต่อกันสะดวก สร้างโรงเรียน นำชาวบ้านพัฒนาหมู่บ้าน จัดหาที่ดินสร้างอนามัยบ้านโคกสะอาด

นับว่าท่านได้สร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่นเป็นอเนกประการ หลังจากพระอุปัชฌาย์กลม ปุสโส เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีละทาย คนเดิมได้มรณภาพแล้ว ตำแหน่งเจ้าอาวาสว่างลง ชาวบ้านละทายเห็นพ้องต้องกันว่าเห็นควรไปกราบนิมนต์พระอุปัชฌาย์เพ็ง จันทรังสี มาเป็นเจ้าอาวาส เพราะท่านเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวบ้านละทาย ท่านก็รับนิมนต์และได้สละตำแหน่งทางวัดเดิม มาเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีละทาย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2524

ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลละทาย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2524 เป็นพระธรรมทูตเผยแผ่อบรมสั่งสอนประชาชนในเขตรับผิดชอบ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก เมื่อปี พ.ศ. 2533


หลวงปู่เพ็งได้นำชาวบ้านละทายสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้น เพราะหลังเก่าชำรุด ไม่เหมาะและไม่สะดวกในการทำสังฆกิจตามยุคตามสมัย ดังที่เห็นในปัจจุบัน นอกจากนี้ ท่านได้จัดหาที่ดินสร้างสถานีอนามัยของหมู่บ้าน นำชาวบ้านตัดถนนเข้าวัดอีกเส้นหนึ่งเพราะทางเดินไม่สะดวก สร้างหอระฆัง สร้างฌาปนสถาน ศาลาบำเพ็ญบุญ สร้างวัดป่าจันทรังสี (ปัจจุบันคือวัดบ้านโอ้น) ขยายเนื้อที่วัดให้กว้างขวางเพียงพอแก่การใช้ในศาสนกิจครั้น เมื่อปี พ.ศ.2542 ท่านได้นำชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ขนาดหน้าตักกว้าง 8 เมตร สูงพร้อมทั้งฐาน 17 เมตร ตามรูปแบบองค์พระปางมารวิชัย พร้อมเสมาธรรมจักร 1 คู่ อัครสาวกสารีบุตร โมคคัลลาน์ และฉัพพรรณรังสี ใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปี 1 เดือน 19 วัน ได้สำเร็จดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ นับเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในแถบนี้ จากความมุ่งมั่นของท่านในอันที่จะเสริมสร้างและจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เป็นศรีสง่าแก่วัดและบ้านละทาย เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านละทาย และชาวพุทธได้เคารพสักการบูชา นับเป็นความสำเร็จที่ควรแก่การสรรเสริญ เชิดชูคุณงามความดีเป็นอย่างยิ่ง

ที่มา:deeps.tnews.co.th

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

Loading...
Powered by Blogger.